Urovnávání komunikací - IPS

OBJEDNATEL: Borta s.r.o.

Název zakázky: IPS haly - Praha

Místo plnění: Praha - Horní počernice

zahájení prací - 10/2008

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

urovnávání komunikací pro odstavné plochy graderem

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně a zhotovitel dodržel smluvní cenu a termín dokončení díla. Zástupce objednatele potvrdil, že uvedené stavby byly převzaty bez závad a nedodělků a nevypořádaných reklamací

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ