Demolice objektů na tratích do Mladé Boleslavy

OBJEDNATEL: Arimet plus s.r.o.

Název zakázky: Demolice objektů v trati Neratovice - Mladá Boleslav a v trati Mělník - Mladá Boleslav

Místo plnění: Nedomice, Mšeno u Mělníka, Mělnická Vrutice, Jizerní Vtelno, Dřísy, Byšice, Košátky

zahájení prací 12/2008 - 12/2008

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

u všech objektů - kácení stromů, odstranění pařezů, odvoz a likvidace, demolice budov ze železobetonu, betonu, kamenného zdiva, zděných, dřevěných za pomoci těžké techniky, sejmutí ornice, drcení suti, odvoz materiálu na skládku, rozprostření ornice a travní osev

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ