Cyklostezka Varhany (Česká Lípa - Horní Libchava)

Tagy:

OBJEDNATEL: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

Název zakázky: Cyklostezka Varhany I. etapa Česká Lípa - Horní Libchava

Místo plnění: Česká Lípa - Horní Libchava

zahájení prací - 10/2007 - 20.6.2008

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

SO 101 Cyklostezka Varhany I. - zemní práce v délce 5 km, provádění konstrukčních vrstev cyklostezky včetně povrchů a zábradlí

Mosty - dozdívka kamenných opěr, betonáž křídel železobetonových, dodávka a montáž dřevěných konstrukcí mostů

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně a zhotovitel dodržel smluvní cenu a termín dokončení díla. Zástupce objednatele potvrdil, že uvedené stavby byly převzaty bez závad a nedodělků a nevypořádaných reklamací

Fotogalerie