Pokládka živičného krytu – Travčice

OBJEDNATEL: EKOM CZ a.s.

Název zakázky : Pokládka živičného krytu u VZ 1337 Travčice

Místo plnění : VZ 1337 Travčice

zahájení prací - 15.3. - 10.5.2011

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

Zabezpečení a zpevnění komunikací poškozených erozí, ochrana komunikace proti další erozi s provedením AB povrchem u Vojenského zařízení v rozsahu do 3 000 m2.

Dílo bylo provedeno dle SoD bez závad a nedodělků, v řádně provedeném termínu.

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ