Stavební úpravy provozní budovy Lesní školky

Tagy:

OBJEDNATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze, Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými Lesy

Název zakázky : Stavební úpravy provozní budovy lesní školky Louňovice - demolice vrchní stavby

Místo plnění: Mukařov

zahájení prací - 26.5. - 24.6.2012

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

demolice provozní budovy, obestavěný prostor o jednom nadzemním podlaží. odvoz a likvidace odpadového materiálu vrchní stavby, převážně z prefabrikované dřevěné konstrukce, odvoz a likvidace nebezpečného odpadu.

Dílo bylo provedeno dle SoD bez závad a nedodělků, v řádně provedeném termínu.