Demolice Tesko objektů v Praze Vysočanech

Tagy:

OBJEDNATEL: CREVISTON, a.s.

Název zakázky: Demolice TESKO objektů

Místo plnění: Praha Vysočany

zahájení prací - 15.4. - 30.6.2011

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

odstranění a demolice staveb a objektů : TESKO č.71, TESKO č.72, objekt č. 33, ZRUB č. 75, ZRUB č. 76 a veškerých souvisejících staveb a veškerých zpevnění pozemků a základových desek, přeprava netříděného materiálu, podemoliční úprava a vyklizení pozemků, zarovnání zeminou po odstranění základových desek a zpevněných ploch.

Dílo bylo provedeno dle SoD bez závad a nedodělků, v řádně provedeném termínu.

Fotogalerie