Demolice objektů v obvodu SDC SBBH Praha

Tagy:

OBJEDNATEL: T.N.A. Resorts s.r.o.

Název zakázky: Demolice objektů v obvodu SDC SBBH Praha

Místo plnění: Praha - Vysočany

zahájení prací - 5.9. - 9.9.2011

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

SO 01 - Praha Vysočany strážní domek č.5 - kompletní demolice přízemního drážního domku, včetně likvidace a odvozu odpadu