Rekonstrukce ulice 5. května v Turnově

Tagy:

OBJEDNATEL: Vodohospodářské stavby s.r.o.

Název zakázky: Rekonstrukce ulice 5.května v Turnově

Místo plnění: Turnov

zahájení prací - 23.5.2011 - 20.10.2011

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

Pokládka dlažeb, obrubníků a palisád včetně ložních vrstev, vyspárování a přemetení

SO 02.1 - Rekonstrukce silničního tělesa - kladení dlažby velké kostky (kroužková vazba), osazení ležatých obrub kamenných s opěrou, Osazení stojatých obrub. betonových s opěrou

SO 03 - Parkoviště u hřbitova "Na Hruštici - kladení zámkové dlažby do drtě, osazení záhonových obrubníků do lože s opěrou, Osazení stojatých obrub. betonových s opěrou

SO 04.1 - Rekonstrukce chodníků - osazení betonové palisády, schodišťová konstrukce z palisády a zámkové dlažby zábradlí - vše dle PD, kladení dlažby drobné kostky, kladení dlažby mozaika 2barvy (kroužková vazba), kladení zámkové dlažby, osazení záhonových obrubníků

Dílo bylo provedeno dle SoD bez závad a nedodělků, v řádně provedeném termínu.

Fotogalerie