Odstranění provozní budovy a skleníku v Louňovicích

Tagy:

OBJEDNATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze, Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými Lesy

Název zakázky: Odstranění stavby provozní budovy a skleníku

Místo plnění: Louňovice

zahájení prací - 1.12. - 20.12.2011

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

demolice provozní budovy - vystěhování nábytku a vybavení kanceláří, demontáž osvětlovacích těles v objektu, demontáž vytápění v objektu, demontáž rozvodu vody a zařizovacích předmětů, demontáž hromosvodu, demontáž dešťových svodů, zaslepení splaškové kanalizace, zaslepení vodovodní přípojky, odpojení objektu od elektrické energie/ demontáž oken a dveří, odstranění střešní krytiny, rozebrání konstrukce krovu, nosné i nenosné konstrukce, odstranění komínu a vnějšího betonového schodiště, demolice objektu, roztřídění, odvoz a likvidace odpadního materiálu, finální úklid terénu

demolice skleníku - vystěhování vybavení skleníku, demontáž veškerého osvětlení, rozvodu vody a hromosvodu, zaslepení vodovodní přípojky, odpojení objektu od elektrické energie. Demontáž prosklených výplní, rozebrání ocelové konstrukce, odstranění zděné podezdívky, roztřídění, odvoz a likvidace odpadního materiálu, finální úklid terénu

Dílo bylo provedeno dle SoD bez závad a nedodělků, v řádně provedeném termínu.

Fotogalerie