Budování komunikací areálu rodinných domů Na Dubečnici

Tagy:

OBJEDNATEL: Libor Chrenko

Název zakázky: Obytný soubor Dubečnice

Místo plnění: Roztoky

zahájení prací - 15.5.2011 - 20.12.2011

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

kompletní realizace (dodávka a montáž bez dodávky kameniva a betonových výrobků) komunikace částí TV1, TV2 a TV3. / zaměření trasy komunikace, dle vytýčených výškových bodů, navážení zeminy ze zemníku, odvoz zeminy, rovnání graderem, frézování pláně a parapláně, vápnění, hutnění s vibrací, odtěžování okolo šachet, navážení štěrkodrtě, osazování kanalizačních poklopů, zajištění pokládky zámkové dlažby a obrubníků, demolice betonové cesty, odvoz suti na skládku, základy pro plot, kopání sond, odtěžování zeminy, odvoz na mezideponii, navážení zvápněné zeminy, rovnání, hutnění, zřízení parkoviště, realizace opěrné stěny

Dílo bylo provedeno dle SoD bez závad a nedodělků, v řádně provedeném termínu.

Fotogalerie