Stavební úpravy provozní budovy Lesní školky

OBJEDNATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze, Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými Lesy

Název zakázky : Stavební úpravy provozní budovy lesní školky Louňovice - demolice vrchní stavby

Místo plnění: Mukařov

zahájení prací - 26.5. - 24.6.2012

Pokládka živičného krytu – Travčice

OBJEDNATEL: EKOM CZ a.s.

Název zakázky : Pokládka živičného krytu u VZ 1337 Travčice

Místo plnění : VZ 1337 Travčice

zahájení prací - 15.3. - 10.5.2011

Montáž potrubí KERMI Stříbro

OBJEDNATEL: FRAZIS s.r.o.

Název zakázky : KERMI Stříbro

Místo plnění : Stříbro

zahájení prací - 1.2. - 1.6.2011

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ