Umístění bazénu do země Praha 4 Kunratice

OBJEDNATEL: soukromá osoba

Název zakázky: Umístění bazénu do země

Místo plnění : Praha 4 - Kunratice

Zahájení a ukončení prací: 4 - 5/2013

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

Výkop jámy, odvoz a likvidace zeminy, hutnění povrchu, betonování, usazení bazénu, položení dlažby, konečné úpravy

Fotogalerie

 

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ