Rekonstrukce Školní ulice v Průhonicích

OBJEDNATEL: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

Název zakázky: Rekonstrukce ul. Školní

Místo plnění: Praha - Průhonice

zahájení prací - 11/2008 - 31.3.2009

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

rekonstrukce chodníků, komunikace, pokládka zámkové dlažby, osazení obrubníků, vpusti, VO, zemní práce, úprava ploch a zeleně

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně a zhotovitel dodržel smluvní cenu a termín dokončení díla. Zástupce objednatele potvrdil, že uvedené stavby byly převzaty bez závad a nedodělků a nevypořádaných reklamací

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ