Revitalizace historického centra v Mělníku

OBJEDNATEL: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

Název zakázky: Revitalizace historického centra

Místo plnění: Mělník

zahájení prací - 3/2009 - 30.5.2010

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

spodní stavba komunikací včetně zemních prací (vozovky a chodníky),pokládka kamenných obrubníků a žulových dlažeb, osazení uličních vpustí vč. přípojek, čisté terénní úpravy

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně a zhotovitel dodržel smluvní cenu a termín dokončení díla. Zástupce objednatele potvrdil, že uvedené stavby byly převzaty bez závad a nedodělků a nevypořádaných reklamací

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ