Likvidace objektů dolu KOHINOOR

OBJEDNATEL: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

Název zakázky: Likvidace objektů dolu KOHINOOR - čistírna důlních vod

Místo plnění: Lom u Mostu

zahájení prací - únor - 30.4.2009

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

  • SO 01, SO 02 - demolice budovy (železobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami), demolice vnitřních železobetonových nádrží, odstranění ocelových nádrží, demolice vnějších podzemních železobetonových nádrží, zásypy stavebních jam, dovoz a rozprostření ornice a travní osev
  • SO 03 - demolice železobetonových bazénů, drcení betonové sutě, zásypy jam, rozprostření ornice a travní osev
  • U všech objektů - separace kovového odpadu vč. výztuže a odvoz na deponii dolu. separace komunálního odpadu vč. odvozu na řízenou skládku

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně a zhotovitel dodržel smluvní cenu a termín dokončení díla. Zástupce objednatele potvrdil, že uvedené stavby byly převzaty bez závad a nedodělků a nevypořádaných reklamací.

VIDEO

demolice-cistirny

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ