Demolice objektu ve Staré Boleslav

OBJEDNATEL: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

Název zakázky: Demolice objektu č. 89, Jaselská kasárna St. Boleslav

Místo plnění: Stará Boleslav

zahájení prací - 5.11. - 11.12.2009

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

odstrojení objektu, odpojení od zdrojů energií, přeložky silnoproudých a slaboproudých podzemních rozvodů,

demolice objektu z cihelného zdiva, železobetonového skeletu, schodišť a stropů. Drcení sutě, zásyp stavební jámy sutí vč. hutnění a odvoz přebytečného materiálu na skládku. Rekultivace povrchu dovezenou ornicí vč. rozprostření a travního osevu

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně a zhotovitel dodržel smluvní cenu a termín dokončení díla.

Zástupce objednatele potvrdil, že uvedené stavby byly převzaty bez závad a nedodělků a nevypořádaných reklamací

VIDEO

demolice-jaselska    demolice-jaselska-2

Fotogalerie

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ