Rekonstrukce kanalizace v Kralupech nad Vltavou

OBJEDNATEL: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

Název zakázky: Rekonstrukce jednotné kanalizace, komunikace, VO

Místo plnění: Kralupy nad Vltavou

zahájení prací - 1.10.2009 - 30.4.2010

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

spodní stavba komunikací včetně zemních prací (vozovky a chodníky), pokládka obrubníků a zámkové dlažby, osazení uličních vpustí vč.přípojek, VO, čisté terénní úpravy, travní osev

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně a zhotovitel dodržel smluvní cenu a termín dokončení díla. Zástupce objednatele potvrdil, že uvedené stavby byly převzaty bez závad a nedodělků a nevypořádaných reklamací

Fotogalerie

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ