Oplocení proti zvěři u rychlostní silnice R10

OBJEDNATEL:  Arimet plus s.r.o.

Název zakázky: Oplocení  proti zvěři R10

Místo plnění: rychlostní komunikace R10

zahájení prací - 4.9. - 30.9.2010

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

realizace oplocení v délce 5,7 km na vytýčené trase/ výkop drážky pro štěrkové lože a folii, vrtání děr pro sloupky, osazení sloupků,vzpěr, betonování,natažení napínacího drátu a pletiva, montáž branek, zaštěrkování rýhy, likvidace odpadu, finální vyklizení staveniště.

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně a zhotovitel dodržel smluvní cenu a termín dokončení díla.

Zástupce objednatele potvrdil, že uvedené stavby byly převzaty bez závad a nedodělků a nevypořádaných reklamací

Fotogalerie

OBJEDNATEL :  Arimet plus s.r.o.

Název zakázky : Oplocení  proti zvěři R10

Místo plnění : rychlostní komunikace R10

zahájení prací - 4.9. - 30.9.2010

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

realizace oplocení v délce 5,7 km na vytýčené trase/ výkop drážky pro štěrkové lože a folii, vrtání děr pro sloupky, osazení sloupků,vzpěr, betonování,natažení napínacího drátu a pletiva, montáž branek, zaštěrkování rýhy, likvidace odpadu, finální vyklizení staveniště 

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně a zhotovitel dodržel smluvní cenu a termín dokončení díla.

Zástupce objednatele potvrdil, že uvedené stavby byly převzaty bez závad a nedodělků a nevypořádaných reklamací

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ