Cyklostezka mezi obcemi Bašť a Líbeznice

OBJEDNATEL:  Obec Bašť

Název zakázky: Cyklostezka mezi obcemi Bašť a Líbeznice

Místo plnění: k.ú. Líbeznice

zahájení prací - 10.9. - 5.11.2010

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

dodávka stavebních prací pro dílo v celkové délce 844 m, zemní práce, odstranění křovin a pařezů, urovnání pláně,osazení obrubníků, pokládka zámkové dlažby, zřízení propustku, zřízení železobetonového mostku, částečné odstranění betonových svodidel - nahrazeny svodidly podél cyklostezky, osazení dopravních značek, zřízení vodorovného dopravního značení

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně a zhotovitel dodržel smluvní cenu a termín dokončení díla. Zástupce objednatele potvrdil, že uvedené stavby byly převzaty bez závad a nedodělků a nevypořádaných reklamací

 

 

 

Fotogalerie

OBJEDNATEL :  Arimet plus s.r.o.

Název zakázky : Oplocení  proti zvěři R10

Místo plnění : rychlostní komunikace R10

zahájení prací - 4.9. - 30.9.2010

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

realizace oplocení v délce 5,7 km na vytýčené trase/ výkop drážky pro štěrkové lože a folii, vrtání děr pro sloupky, osazení sloupků,vzpěr, betonování,natažení napínacího drátu a pletiva, montáž branek, zaštěrkování rýhy, likvidace odpadu, finální vyklizení staveniště 

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně a zhotovitel dodržel smluvní cenu a termín dokončení díla.

Zástupce objednatele potvrdil, že uvedené stavby byly převzaty bez závad a nedodělků a nevypořádaných reklamací

 

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ