Demolice objektů vodárny v Okrouhlé Radouňi

OBJEDNATEL: DIAMO s.p. odštěpný závod Správa uranových ložisek

Název zakázky: Demolice objektů vodárny

Místo plnění: Okrouhlá Radouň

zahájení prací - 13.12. - 19.12.2011

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

realizace prací spojených s demolicí objektů vodojemu pitné vody, nádrže provozní vody a úpravny provozní vody

SO 01 - Vodojem pitné vody - demolice betonového stropu nádrže vodojemu, bez poškození vzrostlých stromů na svazích zemního valu, vytřídění betonu a železa, beton předrcen na recyklát a opětovně bude využit

SO 02 - Nádrž provozní vody - vybourání otevřené betonové nádrže po obvodu, pod úroveň terénu, likvidace zděného objektu, vytřídění betonu a železa, beton předrcen na recyklát a opětovně bude využit

SO 03 - Úpravna provozní vody - vyklizení veškerého zařízení objektu, odstranění lepnkové krytiny, ocelových vrat, a klempířských prvků, rozebrání zdiva ze skleněných tvárnic, demolice objektu postupným rozebíráním těžkou technikou, vytřídění betonu a železa, beton předrcen na recyklát a opětovně bude využit

Dílo bylo provedeno dle SoD bez závad a nedodělků, v řádně provedeném termínu.

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ