Počeplice - rekonstrukce mostu

OBJEDNATEL: INSKY spol. s.r.o.

Název zakázky : Počeplice - Reko mostu ev. 261 - 002

Místo plnění : Počeplice

Zahájení prací - 16.7.2012 / dokončení duben 2013

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

  • SO 101 - komunikace : zemní práce, dodávka zeminy, hutnění boků násypů, odstranění podkladu pro novou skladbu komunikace mimo most, svahování násypů, odvoz a likvidace suti, zřízení krajnic se zhutněním
  • SO 202 - 200 : zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže, uložení sypaniny do násypu silnice nebo železnice (vč.rozprostření do vrstev a hutnení), hutnění boků násypů, úprava pláně na násypech, vyplňování odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem, odvodnění mostní opěry, opláštění drenážních trub filtrační textilií, bednění základových desek - zřízení a odstranění
  • SO 202 - 100 : hloubení jam nezapažených, hloubení šachet, bourání mostních základů z ŽB
  • SO 202-400 komunikace na mostě : nová skladba komunikace mimo most, zpevnění krajnic, zřízení zemních krajnic se zhutněním, demontáž svodidel, odstranění dopravních značek

Fotogalerie

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ