Pokládka zámkové dlažby RD Tuchoměřice

OBJEDNATEL: ANK GROUP s.r.o.

Název zakázky: Pokládka zámkové dlažby RD Tuchoměřice

Místo plnění : Tuchoměřice

Zahájení a ukončení prací : listopad 2012 - prosinec 2012

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

zhotovení vsakovací jímky, včetně napojení na dešťovou kanalizaci, vpusť pro kondenzátor z klimatizace, příprava pro montáž zámkové dlažby, pokládka zámkové dlažby, odvoz a likvidace vzniklého odpadu.

Dílo bylo provedeno dle SoD bez závad a nedodělků, v řádně provedém termínu.

Fotogalerie

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ