Zhotovení drenáže kolem bytového domu Destinové 939/7

OBJEDNATEL: Bytové družstvo Destinové 7

Název zakázky: Zhotovení drenáže kolem domu

Místo plnění : Praha 5

Zahájení a ukončení prací : říjen 2012

 

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázk:

likvidace dlaždic kolem domu, zhotovení drenáže, zhotovení vsakovací jímky včetně materiálu, prací a odvozu výkopku, odstranění a likvidace křovin, pokládka zámkové dlažby na klíč, demontáž kolektoru po odstraněném dálkovém topení, odvoz a likvidace vzniklého odpadu, terénní úpravy

Dílo bylo provedeno dle SoD bez závad a nedodělků, v řádně provedém termínu.

Fotogalerie

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ