Venkovní úpravy kolem bytového domu Destinové 938/5

OBJEDNATEL: BYTOVÉ DRUŽSTVO, DESTINOVÉ 938/5, PRAHA 5

Název zakázky: Venkovní úpravy kolem bytového domu Destinové 938/5

Místo plnění : Praha 5

Zahájení a ukončení prací : září 2012 - říjen 2012

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

zhotovení drenáže, zhotovení vsakovací jímky včetně materiálu, prací a odvozu výkopku, odstranění a likvidace křovin, pokládka zámkové dlažby na klíč, oprava schodiště, odvoz a likvidace vzniklého odpadu, terénní úpravy

Dílo bylo provedeno dle SoD bez závad a nedodělků, v řádně provedém termínu.

Fotogalerie

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ