Demolice nadzemní části objektu č.29 v areálu Pražská Plynárenská a.s.

OBJEDNATEL: DEREZA SPOL.S.R.O.

Název zakázky: Demolice nadzemní části objektu č.29

Místo plnění : areál - Pražská Plynárenská a.s.

Zahájení a ukončení prací: 20.7. - 30.7.2012

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

demolice objektu postupným rozebíráním za pomocí těžké techniky, vytřídění demoličního odpadu - železo, dřevo. drcení vybouraného materiálu, rozhrnutí materiálu.

Dílo bylo provedeno dle SoD bez závad a nedodělků, v řádně provedém termínu.

Fotogalerie

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ