Zhotovení chodníku ze zámkové dlažby Malešice

OBJEDNATEL: LOM PRAHA s.p.

Název zakázky: LOM Praha s.p. - chodník Malešice

Místo plnění : areál závodu LOM Praha s.p. - Praha Malešice

Zahájení a ukončení prací: 7 - 8/2013

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

Vybourání stávajícího chodníku ve svažitém terénu s asfaltovým povrchem včetně stávajících obrubníků. Likvidace a odvoz likvidovaného materiálu.
Dodávka a montáž chodníku z betonové dlažby, spára mezi komunikací a obrubníky zaasfaltována. Finální úpravy: dosypání zeminy a osetí travním semenem.

Fotogalerie

 

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ