Křížatky - inženýrské sítě

OBJEDNATEL: DEREZA, společnost s ručením omezeným.

Název zakázky: Křížatky - inženýrské sítě

Místo plnění : Křížatky

Zahájení a ukončení prací: 7 - 9/2013

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, Odkopávky nezapažené, zemní práce na komunikacích : Podklad komunikací z kam drcen, Doplněk kufru, Podklad komunikací štěrkodrti  chodník, Podklad komunikací z kam drcen vjezdy, Nakládání a rozvoz štěrku, práce mechanizací: JCB, babkat, vibrační válec, Pokládka a obsyp odvodňov. trativodů, realizace vpusť uliční z dílců, s odkalištěm, hl.1,8 m napojení, mříž litina. Výkop chodníku, Podklad ze štěrkodrti chodník a vjezdy, Kladení dlažby, Pokládka obrub zahradních a silničních, Čištění rybníka Tatrou. Úprava terénu na staveništi.

Fotogalerie

 

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ