Bourání a zemní práce na akci "Vrdy - sušárna výpalků"

OBJEDNATEL: Raeder & Falge s.r.o.

Název zakázky: Vrdy - Sušárna výpalků

Místo plnění : Vrdy

Zahájení a ukončení prací: 10/2013 - 1/2014

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

Bourání konstrukcí hydraulickým kladivem - silničních ploch, základů zdiv, demontáž mostní váhy jeřábem.
Zemní práce - hloubení rýh, zřízení příložného pažení, rozepření stěn rýh, zásypy jam, šachet sypaninou se zhutněním včetně přesunů hmot (vhodná zeminy, štěrky) a dopravy.

Fotogalerie

 

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ