Demontáž a montáž chodníku na stavbě Continental - Brandýs n/L

OBJEDNATEL: BAK stavební společnost a.s.

Název zakázky: Brandýs nad Labem - I Siemens VDO - výrobní závod

Místo plnění : Brandýs nad Labem

Zahájení a ukončení prací: 10/2013

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění zakázky:

Demontáž stávající dlažby, včetně likvidace materiálu, doplnění ložné vrstvy, hutnění a montáž a dodání nové dlažby, obrubníků na klíč. Finální úpravy terénu včetně osetí travním semenem.

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ