Realizované zakázky

Venkovní úpravy kolem bytového domu Destinové 938/5

OBJEDNATEL: BYTOVÉ DRUŽSTVO, DESTINOVÉ 938/5, PRAHA 5

Název zakázky: Venkovní úpravy kolem bytového domu Destinové 938/5

Místo plnění : Praha 5

Zahájení a ukončení prací : září 2012 - říjen 2012

Demolice nadzemní části objektu č.29 v areálu Pražská Plynárenská a.s.

OBJEDNATEL: DEREZA SPOL.S.R.O.

Název zakázky: Demolice nadzemní části objektu č.29

Místo plnění : areál - Pražská Plynárenská a.s.

Zahájení a ukončení prací: 20.7. - 30.7.2012

Říčanka - bourání betonových konstrukcí k.ú. Dubeč

OBJEDNATEL: Lesy hl.m. Prahy

Název zakázky: RN - Říčanka - bourání betonových konstrukcí k.ú. Dubeč

Místo plnění: Dubeč

Zahájení a ukončení prací: 12.6. - 21.6.2012

Zemní práce RD v Sedmihorkách

OBJEDNATEL: VESELSKÁSTAVEBNÍ SPOL.S.R.O.

Název zakázky: Zemní práce RD Sedmihorky

Místo plnění: Sedmihorky

Zahájení a ukončení: duben - květen 2012

Budování komunikací areálu rodinných domů Na Dubečnici

OBJEDNATEL: Libor Chrenko

Název zakázky: Obytný soubor Dubečnice

Místo plnění: Roztoky

zahájení prací - 15.5.2011 - 20.12.2011

Odstranění provozní budovy a skleníku v Louňovicích

OBJEDNATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze, Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými Lesy

Název zakázky: Odstranění stavby provozní budovy a skleníku

Místo plnění: Louňovice

zahájení prací - 1.12. - 20.12.2011

Demolice objektů vodárny v Okrouhlé Radouňi

OBJEDNATEL: DIAMO s.p. odštěpný závod Správa uranových ložisek

Název zakázky: Demolice objektů vodárny

Místo plnění: Okrouhlá Radouň

zahájení prací - 13.12. - 19.12.2011

Zastihnete nás

Pracovní doba NEOMEZENÁ